Algemene Voorwaarden

Verzending van bestelde goederen geschiedt binnen 10-14 werkdagen na ontvangst van betaling. Levering per rembours is niet mogelijk. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden. Support Shop Hells Angels Utrecht zal er dan alles aan doen om de artikelen die niet in voorraad zijn binnen 21 werkdagen te versturen.

Ruilen geschiedt alleen als de door de klant ontvangen goederen, binnen 14 dagen na verzenddatum door Support Shop Hells Angels Utrecht zijn terug ontvangen, en zijn vergezeld van de originele pakbon. Tevens moeten de goederen in perfecte staat en ongebruikt zijn. Mocht de klant hier niet aan voldoen, dan behoeft Support Shop Hells Angels Utrecht geen ruilen toe te staan. Ruilen is een andere maat kiezen van hetzelfde artikel, bij ruilen voor een ander artikel worden er opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Klachten: indien een artikel beschadigd is moet dit binnen 10 dagen gemeld en terug gestuurd worden. Support Shop Hells Angels Utrecht zal dan kosteloos hetzelfde artikel in goede staat opnieuw versturen. Mocht er een ander artikel gekozen worden, dan zijn daarover verzendkosten verschuldigd.

Mocht om bepaalde redenen Support Shop Hells Angels Utrecht niet in staat zijn een item te leveren, zal Support Shop Hells Angels Utrecht ten alle tijden het betaalde bedrag voor het betreffende item direct terug betaalbaar stellen aan de klant.

Extra verzendkosten in verband met creditering, ruiling komen altijd voor rekening van de klant.

Creditering aan klant geschiedt alleen als de door de klant ontvangen goederen, binnen 10 dagen na factuurdatum door Support Shop Hells Angels Utrecht terug ontvangen zijn, en vergezeld zijn van de originele pakbon. Tevens moeten de goederen in perfecte staat en ongebruikt zijn. Mocht de klant hier niet aan voldoen, dan behoeft Support Shop Hells Angels Utrecht geen creditering toe te staan.

De beoordeling van het feit of de goederen ongebruikt en in perfecte staat zijn, ligt volledig bij Support Shop Hells Angels Utrecht.

Support Shop Hells Angels Utrecht behoudt het recht de extra verzendkosten voortkomende uit ruiling en of creditering van geleverde goederen, via de eenmalige machtiging te incasseren, indien bankgegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden.

Goederen blijven volledige eigendom van Support Shop Hells Angels Utrecht totdat het totaal verschuldigde bedrag met betrekking tot de geleverde goederen voldaan is aan Support Shop Hells Angels Utrecht.

Support Shop Hells Angels Utrecht is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of ander letsel die door geleverde goederen bij een persoon, ding of dier aangericht worden of kunnen worden.

Support Shop Hells Angels Utrecht behoudt zicht ten allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren. Vermelde prijzen op de website ( support.hellsangelsutrecht.nl ) zijn onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen. Klanten kunnen zich geen rechten ontlenen aan prijsstelling op de website van Support Shop Hells Angels Utrecht.

Support Shop Hells Angels Utrecht behoudt zich ten alle tijden het recht om een bestelling en bijbehorende levering of klant te negeren, zonder daarvoor een motief of aanwijsbare redenen te overleggen. · Support Shop Hells Angels Utrecht is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van goederen bij de verwerking en levering van een bestelling door een derde partij (derde partij zou bijvoorbeeld kunnen zijn de PostNL). 

Indien een bestelling in meerdere zendingen verstuurd wordt, zal de klant hiervoor geen extra verzendkosten betalen. Support Shop Hells Angels Utrecht zal daarom bijna altijd een bestelling versturen zodra alle artikelen in 1 keer tezamen verstuurd kunnen worden.

Foto’s en afbeeldingen op de website support.hellsangelsutrecht.nl van Support Shop Hells Angels Utrecht zijn eigendom van Support Shop Hells Angels Utrecht. Het kopiëren en/of nadrukken hiervan is ten strengste verboden en strafbaar. Indien men zich hieraan schuldig maakt zal strafrechtelijke vervolging plaats vinden.

Crediteringen / terugbetalingen:
- Betalingen vooraf via I-deal ontvang je je terugbetaling binnen 7 dagen na verwerking je opdracht/retour.
- Betaling per creditcard, je creditering ontvang je op je creditcard afschrift wat doorgaans 1 x per maand verstrekt wordt 
door de creditcard maatschappij.

Artikelen in de uitverkoop en/of afgeprijsde artikelen met een kortingspercentage van meer dan 15% kunnen niet geruild en/of gecrediteerd worden. Deze artikelen zijn aangeduid met een # voor de artikelomschrijving. Creditering van het bedrag vindt niet plaats, wel zal er een tegoed open gehouden worden voor een volgende bestelling. Wanneer geld teruggestort moet worden, dan wordt €20,- administratiekosten in rekening gebracht.